Bi vid Bibod i Marabouparken, Sundbyberg.

Bibod i Marabouparken, Sundbyberg.

Bibod i Marabouparken, Sundbyberg. Solitärbin har flyttat in i de igenmurade hålen.

Bibod i Lötsjöns naturreservat, Sundbyberg.

Läsning för människor och bin vid biboden i Marabouparken, Sundbyberg.