Bibod är en handbok i hur man bygger och underhåller en bibod. Boken finns i en svensk och en finsk version. Böckerna är till största delen lika men innehåller landsspecifik information om bland annat antal arter av pollinatörer. Nedan visas boken för Sverige.