bibod

En bibod är en liten bod som påminner om en vedbod och fungerar som bostad för solitärbin. Precis som en vedbod är en bibod fylld med staplade vedträn, men i en bibod har vedträna borrade hål som solitärbin kan bygga bon i.

En handbok i hur man bygger och underhåller en bibod finns här: Handbok för Sverige, Handbok för Finland. Här finns bilder på bibodar.