bibod

En bibod är en liten bod som påminner om en vedbod och fungerar som bostad för solitärbin. Precis som en vedbod är en bibod fylld med staplade vedträn, men i en bibod har vedträna borrade hål som solitärbin kan bygga bon i.

Här finns en handbok i hur man bygger och underhåller en bibod. Här finns bilder på bibodar, och här finns även ett faktablad från Naturvårdsverket.